Asiaa ja ajankohtaista Orivedellä ja Suomessa
Kuntapolitiikan tavoitteet  Orivedellä 2013-2016

Kokoomuslainen Orivesi on dynaamisesti ja hallitusti kehittyvä merkittävä Tampereen kaupunkiseudun osakeskus, jossa asukkailla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö sopivalla etäisyydellä työpaikoista ja hyvistä palveluista. 

Oma identiteetti on syytä säilyttää vaikka seudullinen yhteistyö onkin tärkeää ja kasvavaa. Orivesi kehittyy asukkaidensa toiveiden ja heidän hyväksymiensä arvojen perusteella. Tärkeitä ovat tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut, tuotetaan ne sitten julkisina tai yksityisinä palveluina. 

Kokoomuslainen Orivesi välittää asukkaistaan. 

Terveydenhoitopalvelut ovat korkeatasoisia ja helposti saatavilla. Erityisen vastuullisesti suhtaudumme lasten turvalliseen kasvuun. Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kaikille monipuoliset. Yrityksille ja uusille työpaikoille luodaan aktiivisesti edellytyksiä.

Orivedellä luonto ja rakennettu ympäristö muodostavat kokonaisuuden, joka kestävän kehityksen mukaisesti turvaa tulevaisuuden myös uusille sukupolville.  

Uskomattoman kaunis ja monimuotoinen luonto on ainut lahjaksi saatu voimavara Orivedellä.

Sitä Kokoomus haluaa vaalia erityistä vastuuta tuntien. Sekä luontoa että kunnan omaleimaista kulttuuriperintöä on arvostettava ja säilytettävä sekä tuotava näitä esiin markkinoitaessa kuntaa viihtyisänä asuin- ja matkailukuntana. Kauniin luonnon lisäksi kokoomuslainen kunta panostaa viheralueiden rakentamiseen ja ylläpitoon.

Nuuka, mutta terve talous takaa sen että kunnan menot ja tulot ovat tasapainossa väestö huomioiden.

Kunnan veroprosentti on kilpailukykyinen Tampereen kaupunkiseudulla. Rakennushankkeita voidaan rahoittaa lainoituksella mutta asukaskohtainen velka pidetään keskimäärin nykyisellä tasolla ja sitä pyritään jopa vähentämään.

Tulevaisuuskuvassa kunnan keskustan alue ja sen suunnittelu mitoitetaan siten, että vuonna 2020 meillä on vireä kuntakeskus, joka yhdessä muiden kunnanosien ja taajamien kanssa tarjoaa oikeanlaatuiset ja monipuoliset palvelut yli 10 000 asukkaalle.

Avoin, keskusteleva ja vastuuntuntoinen yhteisten asioiden hoito on kokoomuslaista kunnallispolitiikkaa parhaimmillaan. Asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä on kuultava ja kuunneltava herkällä korvalla, suurella sydämellä ja ymmärtävällä päällä.  Siten rakentuu kotoisampi ja onnellisempi Orivesi

Olemmeko onnistuneet?

Kokoomus on Orivedellä

onnistunut saamaan asioita aikaan tavotteiden mukaan 
41% 41% 
ottanut aktiivisesti osaa kunnan kehittämiseen 
36% 36% 
ollut piilossa 
21% 21%