Ajankohtaista Orivedellä

 

Kokoomuksen, paremmat joukkoliikennepalvelut kuntalaisille, valtuustoaloite.

Oriveden kaupungin maantieteellinen sijainti on erinomainen mm. niin Tampereen läheisyyden kuin kohtuullisten välimatkojen näkökulmasta muihin suuriin keskuskaupunkeihin. Moni orivesiläinen myös työskentelee kaupungin rajojen ulkopuolella, joten liikennejärjestelmän toimivuus ja joukkoliikennepalvelut ovat merkittävässä roolissa orivesiläisten arjessa. Jotta Orivesi voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla sijainnin edullisuuden ja pysyy houkuttelevana asuinpaikkana kaikenikäisille, tulee kuntalaisille tarjottavien joukkoliikennepalveluiden olla monipuolisia, sujuvia ja houkuttelevia. 

Yksi olennainen joukkoliikennejärjestelmän osa on infrastruktuuri. Joukkoliikenteen toimivuuden näkökulmasta Infrastruktuuri koostuu niin pysäkeistä, liittymäjärjestelyistä kuin liityntäpysäköinnistäkin. Oriveden ohi kulkee paljon joukkoliikenteen vuoroja, jotka eivät pysähdy Orivedellä, koska koukkaus kauempana 9-tiestä sijaitsevalle linja-autoasemalle olisi liian aikaavievää. Ottaen huomioon, että joukkoliikennemarkkinoiden kilpailun kiristyessä yhteyksien nopeus on selkeä kilpailuetu, on vaarana, että jatkossa yhä harvempi vuoro pysähtyy täällä. Oriveden Kokoomuksen järjestämässä yleisö- ja keskustelutilaisuudessa nousi esiin, että pikavuoroliikennettä harjoittavilla yhtiöillä on halu ja tarve pysähtyä Orivedellä 9-tien varressa, jos sieltä osoitetaan seisake ja siihen liittyvä saattoliikenteen vaatima pysäköintialue.

Tästä johtuen on ensiarvoisen tärkeää kehittää 9-tien varren joukkoliikenneinfrastruktuuria niin, että siitä tehdään sekä kuntalaisten näkökulmasta helposti saavutettava, että liikennöitsijöiden mielestä sujuva ja soveltuva pysähtymispaikka. Toki tulee huomioida, että infrastruktuurin lisäksi on useita muita kehittämiskohteita, jotka tulee myös kehittämistyössä huomioida (esim. resurssit vuorotarjonnan lisäämiseksi, lähijunaliikenteen säilyttäminen, paremmat informaatiopalvelut)

 

Edellä esitetyistä syistä me allekirjoittaneet esitämme, että Oriveden kaupunki laatii kehittämistavoitteet, -toimet ja aikataulun joukkoliikennepalveluiden kehittämiselle Orivedellä ja valmistelee vielä tämän vuoden aikana 9-tien varren joukkoliikennepalveluita tukevan infrastruktuurin kehittämistoimenpiteitä.

 

Orivedellä 25. huhtikuuta 2016

Kokoomuksen valtuustoryhmä